BDSM

Från Sexuell Frihet . Nu
Hoppa till: navigering, sök

BDSM är ett smörgåsbord av sexuella aktiviviteter som människor utövar antingen ensamma eller tillsammans med informerat samtycke och justa villkor. Vanliga hederskoder för detta är SSC ("Safe Sane & Consensual", det vill säga "Säkerhet, Tillräknelighet & Samtycke") och RACK (Risk Awareness Consensual Kink, det vill säga Riskmedvetet Samtyckande Kinks). Skillnaden mellan å ena sidan BDSM och å andra sidan misshandel är samma som skillnaden mellan älskog och våldtäkt.

Tyvärr har BDSM och fetischistisk utlevnad, precis som samkönad sexuell utlevnad, länge blivit orättvist stämplat som "perverst" eller "onaturligt". Den internationella psykiatrin räknade sadomasochism och fetischism som stört fram till 1990. Här i Sverige tog Socialstyrelsen bort sin störningsstämpling av dessa minoritetsläggningar först den 1:a Januari 2009. Världshälsoorganisationen följde efter först 2018. Detta att jämföra med störningsstämplingen av homosexualitet, vilken togs bort redan på 70-talet, både i psykiatrins system DSM och i socialstyrelsens och WHO:s system ICD. På den tiden läggningarna var störningsstämplade kunde en person som utövade BDSM, bar gummikläder eller hade sex med personer av samma kön undvika att personligen bli störningsstämplad genom att hävda att det inte rörde sig om någon sexuell läggning eller annat psykiskt fenomen, utan helt enkelt var ett tillfälligt beteende som inte hade någon djupare förankring i personen själv. Detta gjorde att frågan om läggning versus beteende blev väldigt känslig.

Huruvida termerna "BDSM" och den mycket äldre termen "sadomasochism" ska ses som synonyma med varandra är en komplicerad fråga, just i och med att sadomasochism fram tills nyligen har varit störningsstämplat. Att termer som B&D, D&S och BDSM alls uppkom handlade till stor del om att fly från det stigma som termen sadomasochism var behäftad med. Den traditionella betydelsen av "sadomasochism", "sadism" och "masochism" inkluderar hela spektrumet av det som idag kallas för BDSM. Nuförtiden förekommer även en mer begränsad definition av termerna "sadism" och "masochism". Sistnämnda är en definition av BDSM där B&D, D&S och S&M inte längre är synonyma utan istället får stå för olika saker. I denna uppdelning står då B&D (Bondage & Discipline) för att fjättra en kropp antingen indirekt med order eller handgripligen med rep, kedjor, eller dylikt. I samma uppdelning står D&S (Dominance & Submission) för psykisk/mental/social BDSM, medan S&M (Sadism & Masochism) då begränsas till de mer fysiska formerna av BDSM i form av pisk och smisk och dylikt. Denna begränsade definition av Sadism och Masochism spiller ibland över även på termen sadomasochism. Vilket dock inte ändrar det faktum att hela spektrumet av BDSM fram tills nyligen var störningsstämplat under termerna Sadism & Masochism (i DSM/psykiatrin) respektive sadomasochism (i ICD/socialstyrelsen).

Idag finns det en större öppenhet för att uppdelningen i läggningar, preferenser och beteenden får vara upp till var och en: Det går att utöva BDSM oavsett om det handlar om att leva ut sin läggning eller bara är en kul grej, och det går att ha en sadomasochistisk läggning oavsett om en lever ut den eller ej.

Om du har tips på intressanta artiklar, böcker, youtubeklipp eller dylikt angående BDSM, lägg jättegärna till dem via vår Facebook-grupp eller tråden på Darkside. Ditt förslag bör förutom själva länken även bestå av en rubrik och en kort text som presenterar länken.

Senaste uppdateringar

Spiritual experiences and altered states of consciousness – Parallels between BDSM and Christianity En artikel om paralleller mellan BDSM och kristendom.


Om BDSM: Kunskap och bemötande för dig som arbetar med människor En folder riktad till vårdpersonal, terapeuter med flera. Går igenom BDSM, och nämner även fetischism.


"Förövare använder BDSM som ursäkt"

Ännu en artikel om skillnaderna mellan BDSM och övergrepp. Denna gång med Rebecca Wilcox (författaren till "The Human Pony") och performanceartisten Josephine Krieg i ETC.


Finns inte samtycket är det inte BDSM

BDSM är någonting komplext. Det är både enkelt och avancerat, smutsigt och vackert, ytligt och berörande. Det finns lika många tolkningar av begreppet som det finns utövare. Vad BDSM däremot alltid kommer att vara, är samtycke. Det är den fasta grunden oavsett om man sysslar med bondage eller blöjor. Finns inte samtycket är det inte BDSM.


The Pleasures of BDSM

Kort, charmig och vettig sammanfattning från "The School of Life".

Artiklar och broschyrer

1. BDSM & Fetischism - så funkar det

Broschyr från RFSU.


2. Hur hjälper man en onormal människa?

Artikel som problematiserar synen på normalt och onormalt.


3. Ordspalten: Konvivialitet

En vettig grundsyn och kanske även ett användbart ord.


4. Rätten till äckel

En artikel om synen på andras sexualitet och synen på andras syn på andras sexualitet.


5. Rättsfall kan orsaka skada

En artikel om att domstolarnas rättspraxis angående BDSM (och all annan sexualitet) bör värna om rätten att säga ja, rätten att säga nej och rätten att säga stopp.


6. Smisk - för att komma i kontakt med livet

En artikel om vad smisk kan innebära för en masochist.


7. WAS deklaration om sexuella rättigheter

WAS står för World Associastion for Sexual health, alltså det internationella sexologiförbundet.


8. Sado-masochism - historien bakom ordet

Bra historisk bakgrund. Observera dock publiceringsdatum: Det är inte längre sant att socialstyrelsen betraktar sadomasochism som stört.

bakom-ordet


9. Respektera unga sadomasochister

En artikel som överblickar problematiker kring beland annat okunskap och utanförskap.


10. Piska för all del, men ingen lemlästning: Några tankar kring den s.k. BDSM-domen


11. Lite stryk får man tåla

Fredrik Svärd, chefredaktör Dagens Juridik


12. När våld är en del av leken / Frida Bogenkrans


13. Sadomasochism i svenska uppslagsverk.

Historisk tidskrift 129:3,2009


14. Elin Bengtsson: Låt mig berätta vad BDSM är

Förklarar BDSM och samtycke ur ett feministiskt perspektiv.


15. Finns inte samtycket är det inte BDSM

BDSM är någonting komplext. Det är både enkelt och avancerat, smutsigt och vackert, ytligt och berörande. Det finns lika många tolkningar av begreppet som det finns utövare. Vad BDSM däremot alltid kommer att vara, är samtycke. Det är den fasta grunden oavsett om man sysslar med bondage eller blöjor. Finns inte samtycket är det inte BDSM.


16. "Förövare använder BDSM som ursäkt"

Ännu en artikel om skillnaderna mellan BDSM och övergrepp. Denna gång med Rebecca Wilcox (författaren till "The Human Pony") och performanceartisten Josephine Krieg i ETC.

17. Spiritual experiences and altered states of consciousness – Parallels between BDSM and Christianity En artikel om paralleller mellan BDSM och kristendom.

18. Om BDSM: Kunskap och bemötande för dig som arbetar med människor En folder riktad till vårdpersonal, terapeuter med flera. Går igenom BDSM, och nämner även fetischism.

Wikis

1. Wikipedia

Har flera artiklar om BDSM och Fetischism.

2. Whippipedia

En wiki om BDSM, fetischism, kinky sexualitet, HBTQ-frågor och normkritik i allmänhet. Wikin är en del av det BDSMF-inriktade webcommunityt Darkside.se, men man behöver inte vara inloggad för att läsa wikin.

Videos

1. BDSM versus Bigotry

En serie av fyra youtubevideos om fördomar och bigotteri mot BDSMF.


2. The Pleasures of BDSM

Kort, charmig och vettig sammanfattning från "The School of Life".


3. BDSM 101!

Liten diskussion om samtycke och dylikt.

Böcker

1. Stora sexboken : för tjejer som har sex med tjejer (Främst kapitlet om BDSM, men även andra kapitel är relevanta.) http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9185505250


2. Pervers? : om sex utöver det vanliga En genomgång av så kallade "sexuella avvikelser", alltså det mesta allt som på gott och/eller ont ligger utanför den samlagsfixerade mainstreamnormen. Dock bör det påpekas att denna bok visar upp en föråldrad syn på bland annat BDSM. Detta på grund av en kombination av två faktorer som varför sig är oproblematiska men tillsammans blir ett problem. Det ena är att boken neutralt rapporterar om synen på respektive sexualitet. Detta neutralitetsperspektiv skyddar boken mot att bli fördomsfull, men hindrar den också från att stå upp mot fördomar och att ligga före sin tid. Det andra är att boken publicerades innan RFSU och RFSL tog ställning för BDSM och fetischism och innan socialstyrelsen hävde sjukdomsstämpeln av dessa läggningar. http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9174510185


3. Different Loving: A Complete Exploration of the World of Sexual Dominance and Submission En tjock bok full av intervjuer med kinkyfolk. http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=0679769560


4. Screw the Roses, Send Me the Thorns: The Romance and Sexual Sorcery of Sadomasochism En bok som går igenom BDSM ur diverse olika synvinklar. http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=0964596008


Filmer

1. The S&M Judge

En film om ett par där kvinnan är masochist... och andra beskyller hennes man för att ha misshandlat henne. Dramatisering av ett verkligt rättsfall.


2. Exit to Eden

Film från 1994, med Dan Aykroyd och Rosie O'Donnell. De spelar poliser "under cover" i jakt på skurkar och tvingas spela ett FemDom par på semester på en ö i karribien. Mycket humor och glimten i ögat.


Akademiska uppsatser

1. Befriar leken från ansvar?

Linnea Wegerstad. Lunds univ. Jur fak 2012


2. Våld(samt) härligt. Fyra djupintervjuer om meningsskapande kring BDSM-utövnning.

Sophia Halvarsson vt 2012. Lunds univ. Samhällsvetenskapliga inst


3. Om jag får bestämma så bestämmer jag att inte bestämma. En kvalitativ studie om varför vissa kvinnor väljer att vara sexuellt undergivna.

Elin Lindmark. Vt 2006 Örebro Universitet. Sociologi


4. Sextortyr eller frigörelse. Konstruktioner av sadomasochism i svenska dagstidningar

2007-2011. Charlotte Ovesson. Mälaredalens högskola. Sociologi mm. HST


5. Fifty shades of A?.

Daniel Nilsson. Lunds univ, Avd för litteraturvetenskap 2013


6. För det är skönt att slå- Bedömning av våld vid BDSM utövning.

Fredrika Andresson.


7. Så mycket mer än vanligt sex. En studie kring meningsskapande kring BDSM.

Christoffer Ahnstedt , Rebecka Persson. Lunds univ. Inst f psykologi


8. En allvarsam lek. Dominans och underkastelse i sexuell praktik ur ett psykoanalytiskt och fenomenologiskt perspektiv.

Lindha Åhslund. Stockholms univ. Psyk. Inst 2011


9. Ett slag för njutningen

Masteruppsats av Charlotta Carlström, med fokus på BDSM-utövares egna erfarenheter och perspektiv. Beskriver öven hur samhällets syn på BDSM har utvecklats, från patologisering till normalisering.


Radio

1. Får man göra vad som helst mot någon som ställer upp frivilligt?

En debatt om BDSM och självskadebeteende.


2. "Tortyrsex säljer"

Ett radioprogram om hur massmedia ofta framställer BDSM som något konstigt och chockerande. Ger även lite historisk översikt.

BDSM är okej, en kort sammanfattning

Tyvärr finns det fortfarande personer som tror att det är psykiskt stört att vara lagd åt BDSM eller fetischism. Dessa föreställningar bygger på föråldrade gamla psykiatriska föreställningar som uppstod tillsammans med idén att homosexualitet är en sjukdom och som numera är på utdöende.

En kort sammanfattning av vad som gäller i dagsläget:

  • Sedan 1990 räknar psykiatrin det inte längre som stört att leva ut fetischistiska och sadomasochistiska böjelser. För att en persons sadomasochistiska eller fetischistiska utlevnad skall kunna betraktas som störd enligt psykiatrins nuvarande diagnosmanual DSM IV TR krävs det att personen begår övergrepp eller dylikt. Sadistiska överfallsvåldtäkter räknas som störda, samtyckande sadomaoschistiska lekar räknas inte som störda. I den kommande DSM V skiljer man kategoriskt på acceptabla parafilier och parafila störningar. Detta för att komma runt problemet med att en del tolökar DSM IV som att en sadist som inte begår övergrepp "inte är sadist på riktigt" och så vidare.
  • Sedan 1:a Januari 2009 räknar svenska socialstyrelsen inte längre sadomasochism, fetischism och transvestism som psykiskt stört. Beslutet motiverades med att dessa diagnoser är så förlegade att man på socialstyrelsne inte använt dem på mycket länge och att man befarar att diagnosernas blotta existens kan bidra till fördomar och diskriminering.
  • Den 1:a Februari 2010 gör norska socialstyrelsen samma uppdatering. Danmarks tog som första europeiska land störningsstämplingen av sadomasochism redan 1995.
  • RFSU arbetar sedan kongressen 2007 för sadomasochisters rättigheter och tog officiellt avstånd från den sjukdomsstämpel som socialstyrelsen sedan avskaffade 2009.
  • RFSL arbetar sedan kongressen 2010 för sadomasochisters och fetischisters rättigheter och mot fördomar och diskriminering.
  • Liksom homosexualitet bryter sadomasochismen mot traditionella religiöst grundade tabuföreställningar om att sexualiteten endast skall vara till för fortplantning. Om man plockar bort denna religiösa grund finns det inte längre någon anledning att räkna homosexualitet och sadomasochism som per definition stört.
  • Precis som med homosexuella finns det inga vetenskapliga belägg för att sadomasochister i allmänhet skulle vara störda på något annat sätt än per definition. Däremot finns det studier som indikerar att sadomasochister i allmänhet är socialt välanpassade och vanligtvis inte har några psykiska problem. Enligt en finsk studie så tyckte 90% av de som ägnade sig åt S&M-Sex att det egna beteendet var något som de mådde bra av. De var högutbildade och socialt välfungerande. I samma studie så upptäcktes att 70% av utövarna kunde klassas som facilitativt dvs inte tände enbart på SM-Sex för att bli upphetsade. (De återstående 30% bestod av 25% som ändå hade vanligt sex i samband med BDSM, och 5% som enbart hade BDSM-lekar och aldrig samlag.) Samma forskargrupp hittade endast en liten grupp som mådde psykiskt dåligt och använde SM-Sex för att bearbeta trauman av att vara utnyttjade.
  • Det kanske starkaste vetenskapliga "belägget" för att sadomasochism skulle vara stört är Robert Stollers bok "Perversion: The erotic form of hatred" från 1975. Denna bok används ofta som "bevis" för att sadomaoschism skulle vara stört, att alla sadomasochisters sexualitet bygger på hat i stället för kärlek. Dock finns det två stora problem med detta. För det första framför Stoller inte någon sådan teori i denna bok, än mindre framlägger han några bevis för att en sådan teori skulle vara rimlig. Det han säger är tvärtom att om en persons sexualitet inte bygger på hat så bör den inte ses som pervers. Vilket också är den slutsats som psykiatrin sedermera enades om när de reviderade DSM och slutade räkna samtyckande sadomasochistiska lekar (men inte sadistiska övergrepp) som stört. För det andra har den ståndpunkt som brukar tillskrivas Stoller grundligen motbevisats, och detta av Stoller själv. I sin bok Pain & Passion från 1991 påvisar han en sadomasochism som bygger på omtanke, njutning och ömsesidig respekt.
  • En intressant artikel i Dagens Nyheter refererar amerikansk forskning som definierar sur och besk smak som ett slags smärta. Dessa smakupplevelser utvecklades ursprungligen som varningssystem för skämd respektive giftig mat. Att människor ändå gillar surt och beskt godis är för att vår hjärna gillar att få sina smärtsystem motionerade, så länge som det sker i måttliga doser."Vi gillar när vårt smärtsystem blir aktiverat. Om det sker med måtta. Då tycker vi att det är intressant."


Och nu lite statistik från Australien

Methods. In Australia in 2001–2002, a representative sample of 19,307 respondents aged 16–59 years was interviewed by telephone. Weighted data analysis used univariate logistic regression.

Main Outcome Measures. Self-reported demographic and psychosocial factors; sexual behavior and identity; sexual difficulties.

Results. In total, 1.8% of sexually active people (2.2% of men, 1.3% of women) said they had been involved in BDSM in the previous year. This was more common among gay/lesbian and bisexual people. People who had engaged in BDSM were more likely to have experienced oral sex and/or anal sex, to have had more than one partner in the past year, to have had sex with someone other than their regular partner, and to have: taken part in phone sex, visited an Internet sex site, viewed an X-rated (pornographic) film or video, used a sex toy, had group sex, or taken part in manual stimulation of the anus, fisting or rimming. However, they were no more likely to have been coerced into sexual activity, and were not significantly more likely to be unhappy or anxious—indeed, men who had engaged in BDSM scored significantly lower on a scale of psychological distress than other men. Engagement in BDSM was not significantly related to any sexual difficulties.

Conclusion. Our findings support the idea that BDSM is simply a sexual interest or subculture attractive to a minority, and for most participants not a pathological symptom of past abuse or difficulty with “normal” sex.

Richters, J., De Visser, R. O., Rissel, C. E., Grulich, A. E., & Smith, A. (2008). Demographic and psychosocial features of participants in bondage and discipline,“sadomasochism” or dominance and submission (BDSM): Data from a national survey. The journal of sexual medicine, 5(7), 1660-1668.