Polyamori

Från Sexuell Frihet . Nu
Hoppa till: navigering, sök

Polyamori handlar om kärlek och sexuella och relationer på justa villkor med mer än två personer inblandade. Ej att färväxla med polygami, vilket innebär att en person gifter sig med mer än en annan person - och ofta syftar på att en man på ojämställda villkor gifter sig med mer än en kvinna.

Polyamori är könsneutralt och läggningsneutralt: Till exempel kan det handla om at en kvinna är ihop med två män, vilka om de är bisexuella kanske även är ihop med varandra.

Lägg jättegärna till mer material. Detta görs i vår Facebook-grupp.

Artiklar

1. ”Bättre att leva poly än att vara otrogen”

En argumentation för varför polyamori behövs.


2. Polyamori - och andra begrepp i polysfären

Artikeln går igenom diverse ord som kan vara intressanta i poly-sammanhang.


3. ”Fler än man tror vantrivs med monogami”

Artikeln går igenom en del av problemen med samhällets monogaminorm.


4. Krister lever i många relationer

Ett exempel på polyamori och en inblick i polyaktivist-subkulturen.


5. ”Viktigt att barn kan ha fler vårdnadshavare”

En artikel om problemen med att familjelagstiftningen förutsätter att alla är monogama, och livslångt monogama dessutom.

"Nu hoppas RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) att regeringen tillsätter en utredning som ser över frågan om huruvida barn kan ha fler än två juridiska vårdnadshavare, och inte som i dag bara två."


6. ”Dags för en översyn av lagstiftningen”

"Familjelagstiftningen är baserad på den konventionella mamma-pappa-barnfamiljen. En norm­kritisk genomgång behövs, tycker juristen Erik Mägi."

Wikisajter

1. Wikipedias sida om Polyamori

Den engelska versionen sammanfattar det hela rätt bra. Den svenska kanske någon här kan hoppa in och jobba lite på?