Ordlista

Från Sexuell Frihet . Nu
Hoppa till: navigering, sök

Ett och samma ord, eller en och samma fras, kan betyda helt olika saker för två olika läsare... medan en tredje läsare aldrig har hört ordet eller frasen förut, och undar vad sjutton den betyder.

För att minska risken för missförstånd och oförståelse har vi här en lista oå hur vissa ord och fraser används på denna sajt.


BDSMF

Termen BDSMF syftar på BDSM och Fetischism, där "BDSM" i sin tur står för "Bondage, Dominans & SadoMasochism", alternativt "Bondage & Discipline + Dominance & Submission + Sadism & Masochism".

BDSMF är ett smörgåsbord av sexuella aktiviviteter som människor utövar antingen ensamma eller tillsammans med informerat samtycke och justa villkor. Vanliga hederskoder för detta är SSC ("Safe Sane & Consensual", det vill säga "Säkerhet, Tillräknelighet & Samtycke") och RACK (Risk Awareness Consensual Kink, det vill säga Riskmedvetet Samtyckande Kinks). Skillnaden mellan BDSM och misshandel är samma som skillnaden mellan älskog och våldtäkt.

Termen BDSMF började användas 2012 av RFSU Göteborgs BDSMF-grupps sammankallande Christer L. Gruppen hade kallats BDSM-gruppen sedan den grundades 2006, men bytte snabbt namn till det mer inkluderande BDSMF. Därefter kom termen snabbt att plockas upp även av andra aktivistgrupper. Termen BDSMF användes inom RFSU fram till kongressen 2019, då delegaterna rösstade igenom en motion om att sluta använda detta begrepp till förmån för att istället använda begreppen BDSM och fetischism var för sig.

Homofobi

Kategorism mot verkliga och påstådda homosexuella.

Förutom homosexuella drabbas ofta bisexuella och transpersoner av homofobi. Det bör dock betonas att homofobi och transfobi i sig själva är olika fenomen, även om de ofta överlappar: Homofobi handlar om fördomar et cetera baserat på föreställningar om sexualitet, medan transfobi handlar om fördomar et cetera baserat på föreställningar om könstillhörighet.


Horstigma

Kategorism mot verkliga och påstådda sexarbetare.

Drabbar ofta "offentliga kvinnor" oavsett vilken innebörd man lägger i den termen, eftersom kvinnohatare ofta inte gör någon skillnad mellan att kontrollera kvinnors sexualitet och att kontrollera dem i ickesexuella sammanhang.


Kategorism

Fördomar, bigotteri (på engelska "bigotry") och diskriminering mot en specifik kategori av människor eller baserat på en specifik kategorisering av människor. Kategorismens tre mest kända fokus är rasism, sexism och homofobi. De tre fokus av kategorism som är mest relevanta på denna sajt är homofobi, parafobi och horstigma.

Termen kategorism myntades av Xzenu Cronström Beskow. Den började spridas offentligt år 2007, i och med en artikel i Fria Tidningar och en artikel i tidskriften Sexologinytt.

Moralistiskt förtryck

Men "moralistiskt förtryck" menas förtryckande normer och strukturer som begränsar människor i onödan och hindrar dem att leva ut sin sexualitet.

Termen är SFN:s egen, men det finns säkert många andra som oberoende av SFN använder samma term på ett likartat eller identiskt sätt.


Polyamori

Polyamori handlar om kärlek och sexuella och relationer på justa villkor med mer än två personer inblandade. Ej att förväxla med polygami, vilket innebär att en person gifter sig med mer än en annan person - och ofta syftar på att en man på ojämställda villkor gifter sig med mer än en kvinna.

Polyamori är könsneutralt och läggningsneutralt: Till exempel kan det handla om att en kvinna är ihop med två män, vilka om de är bisexuella kanske även är ihop med varandra.


Polygami

Polygami innebär att en person gifter sig med flera andra personer. Polygami har två huvudsakliga former, polygyni och polyandri. Polygyni innebär att en man gifter sig med flera kvinnor, medan polyandri innebär att en kvinna gifter sig med flera män. ("Poly" syftar på "flera", "gyni" syftar på "kvinnor", och "andri" syftar på "män".)

Ävebn om ordet polygami i sig självt är könsneutralt och kulturneutralt så används det oftast om polygyni i patriarkala kulturer, och associeras därför ofta till kvinnoförtryck.


Sexarbete

Termen sexarbete syftar på att arbeta med sexuella tjänster, till exempel i form av striptease eller samlag.

Termen syftar på personer som arbetar hyfsat frivilligt på hyfsat justa villkor: Oavsett om sex är inblandat eller inte bör personer som utsätts för kidnappning, människohandel eller dylik exploatering inte kategoriseras som arbetare.


Sexualpolitik

Med sexualpolitik avses samhällsfrågor, frågor kring juridik, normer, samhällsmoral, kunskap och så vidare angående människors sexualitet.


Sexuellt förtryck

Med "sexuellt förtryck" menas sexuella övergrepp, sexuellt utnyttjande, och dylikt. Som människa har du rätt till din dig själv och din egen sexualitet: ingen har rätt att ta för sig av dig mot din vilja dig. Detta innebär i sin tur att du själv inte har rätt att förtrycka någon annan heller.

Termen är SFN:s egen, men det finns säkert många andra som oberoende av SFN använder samma term på ett likartat eller identiskt sätt.

Trafficking

Den definition av ordet "trafficking" som SFN ställer sig bakom är "människohandel och slavarbete över nationsgränser, oavsett om slavarbetet har sexuella inslag eller inte".

Tyvärr finns det dock också många som driver en diskurs där ordet "trafficking" i stället skall fås att syfta på sexarbete oavsett omständigheter, till priset av att ickesexuellt slavarbete osynliggörs och trivialiseras - eller rent av normaliseras.
Här slutar ordlistan. Punkterna nedan är till för att direktlänkar till de sista orden på listan skall fungera ordentligt.


.


.


.


.


.


.


.


.