Läggningar, preferenser och beteenden

Från Sexuell Frihet . Nu
Hoppa till: navigering, sök

Rent allmänt bör vi skilja mellan å ena sidan sexuell utlevnad eller praktik, och å andra sidan sexuell läggning eller preferens. Förstnämnda är handlingar, sistnämnda är känslomönster och identitet.

De handlingar eller beteenden som en person utför kan vara ett uttryck för en djupare läggning eller preferens, men behöver inte vara det. Det går att vara en man som har sex med män utan att för den skull räkna sig som något annat än heterosexuell, och det går att utöva BDSM utan att identifiera sig som sadomasochist eller BDSM-lagd eller dylikt. Omvänt så går det att ha en läggning som till exempel homosexuell eller sadomasochist, eller heterosexuell för den delen, utan att ha något aktivt sexliv eller motsvarande.

Sexualitet har flera olika aspekter, och därför finns det också olika sorters sexuella läggningar:

  • Sexuella könsläggningar: Heterosexualitet, bisexualitet, homosexualitet.
  • Sexuella dynamikläggningar: Sadomasochism med mera.
  • Sexuelal objektläggningar: olika former av fetischism.

Skillnaden mellan en persons läggning och preferens är att en läggning är primär/central/djup i personens sexualitet, medan preferensen istället är mer sekundär/perifer/ytlig. Frågan är då vem som ska räknas? Alltså: Ska vi ha en uppdelning i vad som för personen själv är primärt/centralt/djupt respektive sekundärt/perifert/ytligt? Eller ska vi istället ha en uppdelning i vad riksdagen eller annan makthavare bestämmer är primärt/centralt/djupt respektive sekundärt/perifert/ytligt för den enskilda personen, och tvinga varje enskild person att underkasta sig denna uppdelning.

Eftersom vi bör utgå från individens egen upplevelse snarare än från auktoritärt maktmissbruk så bör det också vara självklart att sadomasochism och fetischism är sexuella läggningar som innehas av många, men långtifrån alla, av de som utövar BDSM eller bär sådana kläder som brukar förknippas med fetischism. Tyvärr finns det en utbredd social norm att endast könssexuella läggningar ska räknas som äkta sexuella läggningar, men denna norm är förtryckande och fyller knappast någon annan funktion än att upprätthålla traditionell heteronormativitet.